Văn bản liên quan

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tài liệu
001 01/01/2021 Mẫu phiếu kiểm tra vấn đáp
25/2016/TT-BCT 04/04/2019 Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải
45/QĐ-ĐTĐL 01/07/2015 Ban hành Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia